Menu Zamknij

O NAS

AKTUALNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GABINECIE RTG STOMATOLOGICZNEJ

  1. Wieniawskiego 5/9, Poznań

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje,  w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

ADMINISTARTOR DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych w GABINECIE RTG STOMATOLOGICZNEJ jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Renata Chrobak-Maslowska, NIP 884-144-14-97 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokola 41A
  2. Kontakt:

- e-mail: radiodent.poznan@gmail.com lub listownie na w/w adres.

DANE OSOBOWE

  1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w GABINECIE RTG STOMATOLOGICZNEJ w celu:

 

- wykonania zdjęcia RTG zgodnie z wypisanym skierowaniem przez lekarza,

- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

  1. Do wykonania zdjęcia RTG Pacjent zobowiązany jest podać dane pozwalające ustalić jego tożsamość:

 

- Imię i nazwisko

- nr pesel jeżeli został nadany, a jeżeli nie – datę urodzenia

 

  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszym gabinecie, mają Państwo prawo do:

 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

- prawo wycofania zgody,

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem

 

UDOSTĘPNIANIE PODMIOTOM TRZECIM

Pracownia RTG zębów będzie przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie:

-    podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

-    podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

-    podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy przepisów prawa o Przechowywaniu dokumentacji medycznej Państwa Dane Osobowe będą przechowywane okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego,   w   którym   udzielono   świadczenia   zdrowotnego   będącego   przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.